<

TỔNG QUAN

Ý NGHĨA

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

HỘI VIÊN VÀ BIỂU PHÍ

QUYỀN LỢI HỘI VIÊN

Nhà cung cấp

Kiếm tiền 

HỘI NGHIÊN CỨU ỨNG PHÓ

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
VIỆT NAM

Hội Nghiên cứu ứng phó biến đổi khí hậu
Việt Nam (VARCC)

    Hội Nghiên cứu ứng phó biến đổi khí hậu Việt Nam (VARCC) là một tổ chức xã hội được thành lập nhằm tuyên truyền, vận động, kết nối các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà khoa học, nghệ nhân, nghệ sĩ,… tích cực tham gia hành động ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội của Đất nước. 

01

    VARCC là đơn vị phối hợp và tham mưu cho Chính phủ, các cơ quan ban ngành, chính quyền địa phương thực hiện các chương trình kế hoạch thích ứng biến đổi khí hậu nâng cao năng lực ứng phó BĐKH giảm thiểu rủi ro do thiên tai. 

   Hội là tổ chức đại diện điều phối thực hiện 6 chương trình mục tiêu trong dự án " Nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu phát triển nông nghiệp nông thôn".

 SỨ MẠNG- Ý NGHĨA 

Hội là cầu nối là nơi quy tụ các cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà khoa học, ca nghệ sĩ, Mạnh thường quân có cơ hội hoạt động vì môi trường, bảo vệ thiên nhiên, tham gia chống biến đổi khí hậu....  

Khẳng định và thể hiện được vai trò – ý thức của doanh nghiệp, doanh nhân, nhà khoa học, nghệ nhân, nghệ sĩ Việt đối với vấn đề toàn cầu về môi trường và biến đổi khí hậu.

Thể hiện được sức mạnh trong chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro do thiên tai.

Thông qua chương trình kết hợp và chia sẻ nguồn lực trong thương mại và tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Hội viên. Giải quyết bài toán đầu ra cho sản phẩm Việt phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển xã hội.

6 CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG

1. Tổ chức đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo,… nâng cao kiến thức ứng phó biến đổi khí hậu giảm thiểu rủi ro thiên tai.

2. Thực hiện các dự án lai tạo và chuyển giao công nghệ giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu mang mại hiệu quả kinh tế cao.

3. Tổ chức triển khai các dự án nạo vét kênh mương, ao hồ,… đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi tích nước phòng lũ mùa mưa và cung cấp nước tưới cho nông nghiệp vào mùa khô

4. Hợp tác phát triển vùng trồng, vùng nguyên liệu. Hợp tác sản xuất phát triển kinh doanh với doanh nghiệp hội viên. 

5. Thành lập hội đồng khoa học, hội đồng chuyên môn

6. Xây dựng kênh phân phối tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp hội viên và thành lập Quỹ vì biến đổi khí hậu. (Kênh thương mại điện tử, hệ thống chuổi cữa hàng, hội chợ thương mại và xúc tiến thương mại). 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN THAM GIA HỘI

HỘI VIÊN

Hội Viên Thông Thường

Hội Viên Thương Mại

Hội Viên Đấu Thầu

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN THAM GIA HỘI

Hội viên là các cá nhân, tổ chức có cùng chung ý tưởng, nguyện vọng và tán thành tôn chỉ mục đích của hội. Đăng ký gia nhập hội và được Ban Chập hành hội chấp thuận. 

Là các cá nhân, doanh nghiệp,… đã đăng ký tham gia hội và hoàn thành nghĩa vụ hội viên.

Là doanh nghiệp tán thành điều lệ hội và có nguyện vọng ký kết hợp tác cung cấp sản phẩm, hợp tác kinh doanh cùng với tổ chức hội. 

Là doanh nghiệp tán thành điều lệ hội và có nguyện vọng tham gia đấu thầu các công trình ứng phó biến đổi khí hậu của hội. (Công trình dự án nạo vét kênh mương, ao hồ,… xây dựng công trình thủy lợi,… cung cấp vật tư, vật liệu,…).

HỘI VIÊN/PHÍ HỘI

VAI TRÒ HỘI VIÊN, PHÍ HỘI VIÊN / QUYỀN LỢIHỘI VIÊN CÁ NHÂN ( Phí: 2.000.000 VNĐ / TK: 2.000.000 VNĐ )HỘI VIÊN DN DOANH NGHIỆP ( Phí: 5.000.000VNĐ / TK: 5.000.000VNĐ )HỘI VIÊN DN THƯƠNG MẠI ( Phí: 10.000.000Đ / TK: 10.000.000VNĐ )HỘI VIÊN DN ĐẤU THẦU ( Phí: 20.000.000VNĐ / TK: 20.000.000VNĐ )

Phí hội viên sẽ được nạp vào tài khoản ví của hội viên đó trên trang TMĐT và được sử dụng thanh toán khi mua hàng trên trang TMĐT Eahealthy của hội và cũng có thể chuyển khoản cho khách hàng khác.

ĐĂNG KÝ NHÀ CUNG CẤP 

NHÂN SỰ

 • Đại diện đơn vị doanh nghiệp Hội viên được tham gia, tham dự tất các chương trình sự kiện của Hội. Được tự đề cử, ứng cử vào Ban Chấp hành và được bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo điều hành của Hội.

TRUYỀN THÔNG

 • Thông tin đơn vị, sản phẩm của doanh nghiệp tham gia hội viên có cơ hội quảng bá trên các kênh truyền thông của hội như Báo chí điện tử, Website của hội, trang fanpage của hội và các website khác,...

HỢP TÁC ĐẠI LÝ

 • Hội sẽ là đại lý phân phối sản phẩm của các hội viên
 • Ký kết hợp đồng hợp tác bán hàng giữa Hội Viên với VARCC thông qua trang TMĐT
 • www. tmdt.eahealthy.org 

HỢP TÁC ĐẦU TƯ

 • Hợp tác đầu tư phát triển vùng trồng, vùng nguyên liệu, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

LỢI ÍCH HỘI VIÊN

Là các cá nhân, doanh nghiệp,… đã đăng ký tham gia hội và hoàn thành nghĩa vụ hội viên.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN THAM GIA HỘI

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN THAM GIA HỘI

TRỤ SỞ

 • Tầng 7, Số 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
 • 028 36 204 237
 • vien.accr@gmail.com

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

 • Khu liên cơ quan 28 Mạc Đĩnh Chi, Đa Kao, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tư vấn: 0769 993 345
 • cskh.varcc@gmail.com

©2021 ACCR - 

Đăng ký nhà cung cấp 

Kiến tiền cùng Eahealthy

TỔNG QUAN

Ý NGHĨA

CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

HỘI VIÊN VÀ BIỂU PHÍ

QUYỀN LỢI